Flexibel och stark

sedan 1907

Tradition och flexibilitet från Hjulsbro

I över 100 år har vi haft produktion här i Hjulsbro. Under årens lopp har inriktningen breddats för att senare smalna igen. Under en period tillverkades i stort sett allt du kan köpa i en järnhandel. Nu är vi fokuserade på spännlineproduktionen. 

Vi har producerat dem länge, och många av världens arkitektoniska mästerverk innehåller spännlinor från Hjulsbro. Vi erbjuder både en produkt och en organisation som är specialiserad, stark och flexibel.

Starka fördelar
för våra kunder

Vår spännlina är standardiserad och kvalitetsmässigt på högsta nivå. Det som ger våra kunder fördelar är att vi specialiserar oss på god service, snabba leveranstider och flexibilitet i produktionen. Det är fördelar som leder till att våra kunder får möjlighet att agera mer flexibelt och inte behöver ha stora egna lager av spännlina samt en mindre lagerhantering och minskad risk för produktionsstopp.

Alla truckar kör nu 100% förnybart bränsle

11 december, 2020

Som ett led i Hjulsbro Steels AB långsiktiga miljöarbete har bolaget nu bytt ut allt fossilt bränsle mot förnyelsebart. Det...

Klimatfrågan i fokus för Hjulsbro Steel

13 oktober, 2020

Våra kunder och hela den bransch de arbetar inom fokuserar alltmer på klimatfrågorna. Därför är det självklart för oss att...