Kvalitet och
socialt ansvar

Ett företag i ständig utveckling,
för våra kunder och för miljön

Tiderna förändras och vi med dem. Våra spännlinor håller dock alltid samma jämna och höga kvalitet. Det är viktigt för oss att vår verksamhet har minimal miljöpåverkan och vi arbetar ständigt med förbättringar inom området. Det är också viktigt att ta ett socialt ansvar.

Icon "High transparency in our environmental work"
Hög transparens inom mijlöarbetet
Icon "ISO-certified"
ISO-certifierade

Att systematiskt arbeta med utveckling av arbetet inom såväl kvalitet, miljö och socialt ansvar är en självklarhet för oss. Redan 1994 blev vårt kvalitetsledningssystem certifierat, fem år senare även miljöledningssystemet.

Genom bra råvaror från pålitliga leverantörer, styrda tillverkningsprocesser och kompetent personal med stor yrkesstolthet säkerställer vi att produkternas kvalitet motsvarar kundernas behov och förväntningar. Den omfattande kontroll och provning som utförs genom hela kedjan är skyddsnätet som gör att kunder och användare alltid kan lita på spännlinor från Hjulsbro. 

Vi arbetar aktivt med hållbarhet gällande mångfald i alla delar av vår verksamhet. För oss innebär det att vi respekterar och värdesätter olikheter bland våra anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi strävar efter  ett arbetsklimat som är fritt från diskriminering och trakasserier. Vi anser att mångfald berikar vår organisation och bidrar till innovation och utveckling.

Hjulsbro Steel är sedan 2020 tillsammans med flera andra företag med i Linköpingsinitiativet ett  initiativ om ett CO2 neutralt Linköping 2025.

Liksom all industri kräver även vår verksamhet energi. Som ett led i vår strävan att i alla aspekter minimera miljöpåverkan använder vi idag fjärrvärme och 100% förnyelsebar elektricitet från våra egna solceller och resterande energi består av vattenkraft för att driva våra processer.

Alla truckar använder förnyelsebara drivmedel.

I syfte att hålla hög transparens inom miljöarbete och för att våra kunder enkelt ska kunna jämföra oss med andra när det gäller faktorer som utsläpp och energiförbrukning är våra produkter miljövarudeklarerade enligt det internationella EPD-systemet.

Hjulsbro Steel tar ett socialt ansvar och tycker att alla kan göra något för att bidra till ett bättre samhälle. Vi bidrar i dag till lokala idrottsklubbar och några viktiga ideella organisationer exempelvis Barncancerfonden..

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 14001

Hållberhetsrapport 2023

EPD SPÄNNLINA (3- och 7-TRÅDIG)

EPD Greenstrand (3- och 7-TRÅDIG)