Historik

Tradition och flexibilitet från Hjulsbro, sedan 1907

För mer än 110 år sedan började Hjulsbros historia med ett vattenfall i Stångån, någon mil söder om Linköping. Under tiden har företaget utvecklats till en ledande tillverkare av spännlinor, som används i många av världens arkitektoniska mästerverk.

Ikon
Mer än 100 år av erfarenhet
Ikon "pil uppåt"
Ett företag i ständig utveckling

Vår historia börjar
redan 1907

Mer än 110 år för ett företag är en aktningsvärd ålder. Hjulsbroverkens utveckling under hundra år har inte alltid varit en självklarhet. Under åren har företaget gått i konkurs, brunnit ned två gånger och bytt ägare vid flera tillfällen.

Också produktsortimentet har förändrats under tidernas gång; vi började med olika slags spikprodukter och i dagens läge koncentrerar vi oss på spännstål. Och idag är vi starkare och har högre produktionskapacitet än någonsin. 

Gruppbild på arbetarna
Från ett gäng grosshandlare till en stor del av samhället

Från spik till spännstål

1906

Historien startar 1906 då några grosshandlare köpte en kvarn med tillhörande vattenfall vid Stångån straxt söder om Linköping. 

Hjulet vid bron
Hjulet vid bron
Den första fabriksbyggnaden vid vattenfallet
Den första fabriksbyggnaden vid vattenfallet

1907

1907 var grosshandlarna färdiga med sitt projekt och företaget Hjulsbro Tråddrageri & Spikfabriks AB registrerades den 25 juli 1907.

Snart var ett fyrtiotal arbetare anställda vid Hjulsbroverken som företaget kom att kalas av lokalbefolkningen.

Gruppbild på arbetarna

1920-1947

Fram till första världskriget var produktionen jämn men efter kriget kom en djup konjunkturnedgång som medförde att bolaget gick i konkurs 1921. 

Vid två tillfällen, 1930 och 1947, drabbades fabriken av förödande eldsvådor som totalförstörde fabriksbyggnaderna. 

Fabriken återbyggdes och moderniserades och bolaget gick stärkt ur händelserna. 

Nätfabriken brann ner till grunden
Brand vid fabriken
Spänntråd införs på programmet
Bild från när spänntråd infördes

1957-1967

1957 startar första tillverkningen av spänntråd. Fabriken var i privat ägo fram till 1964 då Halmstastål köpte företaget för att ha som spjutspets i sin tillverkning av armeringsmaterial. 1965 hade bolaget 125 anställda med en produktion av 10 000 ton.

Två män arbetar med armeringsjärn i fabriken

1985-1990

1985 köpte Finska Ovako fabriken. Hjulsbro Spännarmering AB föddes då och 1987 överfördes ägandet till den Finska ståltillverkaren DALSBRUK Oy AB.

Under 1989 beslutade företagets styrelse att investera i en 3-trådig linmaskin. Maskinen togs i drift under 1990. Nästa större investering var en dragmaskin med 9 stycken 900 mm block. Den togs i drift under 1992.

Ovako köper fabriken
Logga: "ovako"
Maskinparken växer
Maskinparken växer

1992-1997

Nästa större investering var en dragmaskin med 9 stycken 900 mm block. Den togs i drift under 1992.

Under början av 90-talet lades all tillverkning av spänntråd ner för att enbart satsa på spännlina.

Dalsbruk koncernen gick tillsammans med Svenska Fundia och Norsk Jern Holding och bildade en ny koncern med namnet FUNDIA. 1993 ändrades Hjulsbro Spännarmerings namn till Fundia Hjulsbro AB.

Under 1996 togs ett beslut att investera i en modern 7-trådig linmaskin. Maskinen togs i drift under våren 1997.

2005

År 2005 bildades Ovako genom sammanslagning av Fundia, Ovako Steel och Imatra Steel. Bolagen ägdes av Rautaruuki, SKF respektive Wärtsilä. Samma år ändrades då namnet till Ovako Hjulsbro AB.

Ovako Hjulsbro, fabriken vid ån, som den ser ut idag
Fabriken från ovan
En ny, kraftfull tråddragningsmaskin inköptes 2006
Dragmaskin

2006-2007

Under 2006 togs nästa större investeringsbeslut. En 1200 mm dragmaskin med 9 block togs i drift våren 2007.

I juli 2006 såldes Ovako till Hombergh Holdings. 

2007 firar bolaget 100 år!

Logga: "Ovako Hjulsbro 100 years of excellence 1907-2007"

2010

I september 2010 blev det Jerseybaserade riskkapitalbolaget TRITON ägare till Ovako. Valstråddivisionen som Ovako Hjulsbro AB tillhörde ingick inte i försäljningen och fick byta namn till FNsteel. Det nya namnet blev då logiskt FNsteel Hjulsbro AB. FNsteel bestod då av Stålverket i Koverhar, valsverket i Dalsbruk, valsverket i Alblasserdam, tråddrageriet i Dalwire och Hjulsbro. Ägaren var då Hombergh Holdings.

Från Ovako till FNsteel
Logga: "fn steel"
FNsteel säljs till Mahler Investments
Text: "Mahler"

2012-2013​

2012 gick stålverket i Koverhar och valsverket i Dalsbruk i konkurs och även Homberg Holdings.

2013 såldes FNsteel till bolaget Mahler Investments.

2017-2021

1 juni 2017 invigdes Hjulsbros största investering genom tiderna med en ny stor dragmaskin, en stor 7-trådig linmaskin och en extruderlinje som gav Hjulsbro en ny produkt – HDPE-belagt spännlina.

Samtidigt bytte företaget namn till HJULSBRO STEEL AB.

2021 görs nästa steg i Hjulsbro Steels historia då ytterligare en ny stor dragmaskin installeras.

Logga Hjulsbro Steel
Nya maskiner leder till ett utökat produktsortiment​​
Nya maskiner i maskinparken

Hjulsbro ser framåt

Spännstål och spännbetong används i allt större omfattning inom modern byggteknik. Marknaden vidgas och vi kommer att få se fler byggdnadsverk av olika karaktär, vars konstruktion uppbärs av spännbetong. Den produkt som man sedan femtio år har utvecklat och förfinat i Hjulsbro har framtiden för sig.

En man som jobbar med spännstål i fabriken
En modern produktion i ständig utveckling