sv fi en

Flexibel & Stark

Miljö

Det är viktigt för alla som arbetar inom metallbearbetning att hålla en hög transparens inom miljöarbetet. Vi har sedan 2001 ett mycket bra samarbete med Envima AB, ett fristående konsultföretag som under 2014 hjälper oss att utarbeta en miljövarudeklaration enligt det internationella EPD®systemet (Environmental Product Declaration). Du som kund kan med hjälp av det enkelt jämföra oss med andra och titta på faktorer som utsläpp och energiförbrukning.