Hjulsbro Steel logotype

Alla truckar kör nu 100% förnybart bränsle

Som ett led i Hjulsbro Steels AB långsiktiga miljöarbete har bolaget nu bytt ut allt fossilt bränsle mot förnyelsebart. Det innebär att koldioxidutsläppen från våra truckar kan minskas med 90%.

HVO100 är ett klimatsmart fossilfritt alternativ till den traditionell diesel vi förut använt och på detta vis sparar vi miljön 43 ton koldioxid.

Dieseln är också mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. Detta medför också att arbetsmiljön förbättras.

Hjulsbro använder sedan tidigare bara vattenkraft för elen i våra processer och var först i branschen att certifiera sig med EPD.

Hjulsbro Steel är sedan tidigare tillsammans med 18 andra företag i Linköping med i initiativet CO2-neutralt Linköping 2025.

Nedan ser ni tankning av det nya bränslet.