Hjulsbro Steel logotype

Eltrucken har kommit

Redan sedan tidigare går våra truckar på HVO100. Men nu tar vi nästa steg mot att bli ännu mer hållbara.

Som ett fortsatt led i vårt miljöarbete mot ett minimalt koldioxidavtryck samt förbättrad arbetsmiljö har vi valt att investera i eltruck från Still.

Hjulsbro använder sedan tidigare bara vattenkraft för elen i våra processer och var först i branschen att certifiera sig med EPD.

Hjulsbro Steel är sedan tidigare tillsammans med 18 andra företag i Linköping med i initiativet CO2-neutralt Linköping 2025.