Hjulsbro Steel logotype

Hjulsbro Steel del av initiativet CO2-neutralt Linköping 2025

Hjulsbro Steel är tillsammans med 18 andra företag i Linköping med i initiativet CO2-neutralt Linköping 2025.

Ett sätt att bli mer klimatsmarta är att lära av varandra. Det sker inom Linköpingsinitiativet, där elintensiva företag i Linköping tillsammans utvecklar det lokala och globala klimatarbetet. För mer information se:

https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/linkopingsinitiativet/