Hjulsbro Steel logotype

Klimatfrågan i fokus för Hjulsbro Steel

Våra kunder och hela den bransch de arbetar inom fokuserar alltmer på klimatfrågorna. Därför är det självklart för oss att ha ett aktivt miljöförbättringsarbete så vi kan vara konkurrenskraftiga. För många kunder är till exempel utsläppsvärden på levererade produkter en avgörande fråga vid val av leverantör och det är då mycket viktigt för oss att kunna visa att vi även på det planet tillför ett mervärde jämfört med konkurrenterna.

I framtiden ser vi det som sannolikt att det i kundernas ögon inte kommer vara en konkurrensfördel utan en absolut förutsättning att de produkter vi erbjuder är hållbara ur alla perspektiv. Inte minst då i fråga om klimatpåverkan.

Utöver dessa i grunden rent kommersiella drivkrafter, ser vi ett egenvärde i att vara en aktör som är delaktiga i att ta ansvar för vår omvärld. Den förväntningen har vi inte bara på oss själva som företag utan tror att vi delar den med såväl våra nuvarande och framtida anställda som med andra intressenter i samhället. Vi tror att en annan inställning gör det svårt att bedriva näringsverksamhet i framtiden.

Eftersom vår förädling är energiintensiv är det viktigt både att minska energianvändandet och att styra vilka källor vi använder för den energi som trots allt behövs.

För artikel i sin helhet: https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/Klimatsmarta-satsningar-i-linkoping/hjulsbro-steel/?pblockid=65415