Hjulsbro Steel logotype

Stora investeringar i solenergi

Vi är glada att meddela att vi nyligen genomförde en viktig miljövänlig investering på vår nya produktionslokal. I månadsskiftet maj-juni installerade vi solcellspaneler, och de har redan genererat 110 MWh energi! Denna satsning reflekterar vårt åtagande att bidra till en mer hållbar framtid och minska vårt koldioxidavtryck.

Bolaget har beslutat att utöka med ännu mer solenergi. Vi kommer att installera solpaneler även på vår andra produktionslokal, Hall 2. Denna nya satsning förväntas generera tre gånger så mycket energi som vår nuvarande anläggning. Totalt kommer vi ha ca 1MW i effekt och förväntas producera ca 900 000 kWh.